Så jobbar vi

Hur går en rostskyddsbehandling till?

1. Hjul och innerskärmar demonteras och underredet rengörs med högtryckstvätt. Alla lösa avlagringar och smuts måste bort för ett perfekt rostskydd. Efter tvätten inspekteras bilen alltid mycket noggrant.

2. Bilen torkas ordentligt med Ventilation/Avfuktare. Detta är ett viktigt moment. Underlaget måste vara absolut torrt för att rostskyddsmedlet ska få bra fäste.

3. Alla hålrum, dörrar och balkar detaljbehandlas och sprutas med tunnflytande Mercasol enligt speciella sprutscheman för varje bilmodell

4. Dags för underredsbehandling. Bottenplattan och hjulhusen sprutas i skarvar och fogar med ett tunt penetrerande rostskyddsmedel. Därefter behandlas hela underredet och hjulhusen med ett tjockt rostskyddsmedel, som också bildar ett slitskydd.

5. Samtliga hål pluggas utom dräneringshålen. Arbetet kontrolleras, bilen rengörs från stänk av rostskyddsmedel och samtliga demonterade detaljer monteras. Slutligen tvättas bilen.